KÖPVILKOR

PRISER OCH BETALNING

Vid beställning via Föreningstjänst i Vänersborg webbplats gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

BETALNINGSVILLKOR

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Föreningstjänst i Vänersborg har rätt att ta betalt av kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av kunden. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Föreningstjänst i Trollhättan förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

ÅNGERRÄTT

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar. I ditt meddelande till oss måste det klart framgå att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara – eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag vi lämnat information.

Du har inte ångerrätt om:
tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, priset är beroende av finansmarknadens svängningar eller varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas.

När du utnyttjat din ångerrätt:
Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

GARANTIER OCH SERVICE

Vi har en garantitid(1år) om produkten går sönder kan du som kund få kompensation/ersättning av nedanstående alternativ enligt överenskommelse:

  • Produkten reparerad
  • Ersättningsprodukt av samma eller likvärdig typ
  • Avdrag på priset

Garantin gäller inte då:

  • Olyckshändelse efter att konsumenten fått varan
  • Vanvård & Yttre åverkan
  • Onormal användning
  • Att kunden inte följt skötsel- och serviceanvisningarna
  • Att kunden inte följt eventuella monteringsanvisningar
... Här ...