Code of Conduct

Vi har antagit en Code of Conduct (Uppförandekod) vilken finns att ladda ner som pdf via länken nedan. Den är skriven på engelska och varje översättning till annat språk skall utgå från den engelska.

We have a Code of Conduct that can be downloaded as a pdf file here. It is written in english and all translation to other languages has to be translated from this english file.

code_fiv.pdf  (2014-12-28)

... Här ...